Právne služby

                                                                        

V prípade Vášho záujmu o právne poradenstvo, odporúčame Vám využiť služby našej partnerskej advokátskej kancelárie, ktorá Vám pripraví kompletnú zmluvnú okumentáciu podľa Vašich potrieb a záujmov, a to konkrétne:

  • zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy;
  • v rámci nájomných vzťahov - nájomné zmluvy, zmluvy o nájme nebytových priestorov, zmluvy o podnájme;
  • zriadenie, alebo zrušenie vecných bremien a tiarch k nehnuteľnostiam;
  • zastupovanie v katastrálnom konaní, v súdnych sporoch týkajúcich sa nehnuteľností, zastupovanie v územnom a stavebnom konaní;
  • ako aj ďalšie právne služby;

Máte záujem o právne služby?

Napíšte nám na: pravnik@bezrealitnejkancelarie.sk

SETUP | Ovládací panel pre domény a webhosting | WebHouse - domov šťastných domén