Užitočné linky

Katastrálny portál

https://www.katasterportal.sk/kapor/

 

Katastralny zákon

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/162/20160701


 
Občiansky zákonník

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20160701

 

Zákon o dani z príjmu

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20160318

 

Obchodný zákonník

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701

 

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/182/20160701

Váš tím BezRealitnejKancelarie.sk